ÖZGEÇMİŞ

www.bilimtarihi.org/kitaplik_ana/kitaplik_biyografi.htm

Dursun AYAN

sosyolog, dr. phil.

 

ÖZ GEÇMİŞ

(Kasım  2009 itibari ile)

 

1957:  Sivas ili Gölova ilçesinde (o zamanki durumuyla Suşehri İlçesi Ağvanıs Nahiyesi) doğdu.

 

1963-1968: Gölova İlkokulu.

 

1968-1975: Ankara Atatürk Lisesi / Orta ve Lise.

 

1974-1978: Proje ressamı olarak çalışma hayatı.

 

1978-1979: Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kayıt ve Yabancı Diller Okulu, İngilizce hazırlık eğitimi.

 

1979-1984: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü lisans öğrenimi ve mezuniyet.

 

1984: Hacettepe Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri yüksek lisans programına kayıt (bu program tamamlanmadı).

 

1984 yılına kadar doğduğu yerde sürekli olarak yazları ailesinin durumundan dolayı fiilen tarım ile ilgilenme ve başlangıç ve kayıt düzeyinde bölgesel derlemeler, araştırmalar.

 

1984-1987: Gazi Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyoloji anabilim dalı yüksek lisans programı.

 

1986 Mart-1990 Haziran: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/ Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nda uzman yardımcılığı.

 

1987 Aralık-1989 Nisan: Askerlik Hizmeti, Piyade Asteğmen 199. Dönem.

 

1990 Haziran-1998 Mayıs: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kültür Merkezi Başkanlığı'nda uzman.

 

1990-1996- Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı doktora programı ve mezuniyet.

 

1998 Mayıs -2002 Ekim: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nda uzmanlık.

 

2002 Ekim-2003 Mayıs Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/Atatürk Araştırma Merkezi uzmanı.

 

2003 Mayıs Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı uzmanı.

Evli, iki çocuk babası.

 

Araştırmalarında ve uluslar arası iletişimde İngilizce dilinden faydalanmaktadır. Matbu metinlerden orta düzey Osmanlıca, Rus Kiril ve Yunan alfabesi okuyabilmektedir.

Bibliofil, 3.000-3.500 cilt özel kütüphane ve kolleksiyon

 

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

1- Sosyoloji Derneği

2- Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK)

3- UNESCO, Kültürel Miras  (World Heritage) Komitesi

4- ISAC (=The Institute for the Study of American Cultures), Columbus-Georgia, Amerika Birleşik Devletleri. (1992- 1996)

5- Suşehri Kültür ve Dayanışma Derneği, yönetim kurulu üyesi ve genel sekreter 1990-1993.

6- Gölova Eğitim, Kültür ve Kalkınma Vakfı mütevelli heyet üyesi.

7- Gölova Derneği

8-Atatürk Liseliler Derneği.

9- Türk-Macar Dostluk Derneği.

10- Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Geleneksel Sporlar Dalları Federasyonu yönetim kurulu üyesi.

11- KIBATEK (Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatçıları Kurumu)

12-) BALASSI BALINT-EMLEKKARD Kuratorium üyesi-Budapeşte- Macaristan

12- Pamukkale Üniversitesi KASUAM: (Pamukkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyesi) Denizli.

 

EDİTÖRLÜK VE YAYININ KURULU ÜYELİKLERİ

Dergiler

* Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Bülteni 1992-1998 yazı kurulu üyesi

* Bilge

AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayın eleştiri ve tanıtım dergisi 1996-1997 yılları arası yazı kurulu üyesi

* Bizim Ailemiz

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı popüler yayını, yazı kurulu üyesi 1996-

* Gölova Postası

yerel vakıf dergisi, yazı işleri müdürü, yayın kurulu, 1998-1999.

* Düşünen Siyaset

yayın kurulu üyesi ve editör,  (1999’dan itibaren). www.lotuskitap.com/dusunensiyaset

* Aile ve Toplum

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü) bilimsel yayın dergisi yazı kurulu. www.aile.gov.tr

 * İdeal Kent

Kent ve yerel yönetim dergisi, yazı kurulu ve fotoğraf editörlüğü. (2008-2009)

 

EDİTÖRLÜK / Kitaplar

Ünsal Yücel, Türk Okçuluğu, (ed. Dursun Ayan), Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yay., Ankara 1998.

 

Dursun Ayan - Alper Parlak, (Yay. Haz.), Yetmişbeşinci Yılında Büyük Nutku Anlayarak Okumak, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı yay., Ankara 2003.

 

Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó -Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006.

KONGRE ORGANİZASYONLARI

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın düzenlediği:

1-) Yunus Emre Sempozyumu.

2-) Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi.

3-) Üçüncü Uluslar Arası Türk Kültürü Kongreleri düzenleme çalışmaları.

4-) Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (4-7 Kasım.1997) kongre sekreterliği ve organizasyonu.

5-) II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, (21-22 Ekim 2006- Isparta) Kongre düzenleme ve bilim kurulu üyesi.

6-) III. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, (6-7 Kasım 2008-Uşak) Kongre düzenleme ve bilim kurulu üyesi.

 

KONGRE, KURUL, KOMİSYON VE JÜRİ ÜYELİKLERİ

Başbakanlık İnsan Hakları Üst Kurulu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyesi (Aile Araştırma Kurumu temsilcisi olarak)

 

Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerinin Yaşatılması ve Eğitimi Komisyonu, üye ve Doç. Dr. Nazife Güngör ile raportör.

 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın Lise Öğrencileri İçin Açtığı Makale Yarışması, jüri üyesi ve raportör.

 

Türk Standartları Enstitüsü’nün Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik açtığı “Eğitimde Standardın Önemi” konulu kompozisyon yarışması  (1998), jüri üyesi.

 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Dünya Kültür Mirası (World Heritage) Komitesi, üye.

 

Community Services for The Elderly.

Yaşlı politikaları ile ilgili uluslar arası çalışma grubu MASHAV 17. October . 1999 - 10. November. 1999/Haifa- Israel.

 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu yönetim kurulu üyesi (2000-2004),(2004-2006).

 

II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, (21-22 Ekim 2006- Isparta) Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Kongre düzenleme kurulu üyesi, Kongre bilim kurulu üyesi.

 

III. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, (6-7 Kasım 2008- Uşak) Türk Bilim Tarihi Kurumu ve Uşak Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir. Kongre düzenleme kurulu üyesi, Kongre bilim kurulu üyesi. 

 

PROJE, ORTAK ÇALIŞMA VE ŞÛRALAR
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu III. Aile Şurası üyesi ve raportör.
 
Akraba Evliliğinin Kültürel Nedenleri-Ankara Örneği
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 1999. Saha araştırması proje yürütücüsü.
 
Deprem Bölgesinde Aileye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi,   Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 2000. Yalova grubu başkanı, proje raportörü.

 

Aile İçi İlişkiler ve Sorunları İhtisas Komisyonu, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, üye ve raportör.

 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu IV. Aile Şurası üyesi ve raportör

 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlüler ve Yerel Yönetimler Şurası üyesi ve raportör, I. Aşama: Mayıs. 2005, II. Aşama: Eylül 2005.

 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu “Aynî Yardım Projesi” (Mehmet Kaplan ile beraber)

 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlüler ve Yerel Yönetimler Şurası üyesi ve raportör, II. Aşama: Eylül 2005.

 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı IX. Kalkınma Planı (2005-2013) “Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu” üyesi.

 

Aile Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Mahkûm Aileleri Projesi”, koordinatör, (devam ediyor).

 

Aile ve Soysala Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Türkiye Aile Yapısı Araştırması”, soru hazırlama aşaması, (devam ediyor).

 

Aile ve Soysala Araştırmalar Genel Müdürlüğü, “Almanya’da Türk Ailesi Araştırması”, Hannover ve Hamburg araştırması,

 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlüler ve Yerel Yönetimler Şurası redaksiyon kurulu üyesi, 2005.

 

Aile ve Soysala Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ülkelerinde (Avusturya, Finlandiya, İngiltere, İspanya, İrlanda)  aileden sorumlu kurum ve kuruluşlarda yürütülen seminer çalışmaları programı yürütücüsü ve İspanya heyeti (27-29 Kasım 2006- Madrid) görüşme ve seminer üyesi.

 

Macar Bilimler Akademisi ve Budapeşte Macar-Türk Dostluk Derneği’nden  Macar türkolog Edit Tasnadi ile Balassi Balint şiirlerinin çevirisi, kitabın editörlüğü.  Macar Bilimler Akademisi’nde (20 Kasım 2006-Budapeşte) tanıtım toplantısı.

 

TEZLER

Barajdan Önce Gölova Kasabası

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

(yayınlanmamış lisans tezi), Ankara, 1984.

(danışman: Dr. Gülay Arıkan)

 

Sanat Sosyolojisine Giriş İçin Bir Deneme

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset ve Sosyoloji Anabilim Dalı

(yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara, 1987.

(danışman: Doç. Dr. M. Cihat Özönder)

 

Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Anabilim Dalı

(yayınlanmamış doktora tezi), Ankara, 1996.

(danışman: Prof. Dr. Tülin İçli).

 

 

ÖDÜL

Balassi Bálint Emlekkard (Balassi Bálint Kılıç) ödülü. (14 Şubat.2007. Budapeşte-MACARİSTAN).

 

Macarların ilk milli ozanı Balassi Bálint’in şiirlerinin Türkçeye edebi çevirisi ve Balassi’nin Macaristan dışında tanınmasına katkılardan dolayı Balassi Bálint Emlekkard (Balassi Bálint Kılıç) ödülü. (14 Şubat.2007. Budapeşte-MACARİSTAN). Söz konusu ödülün verilmesine neden olan çalışma: Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó -Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006.

 

 

ÖDÜL ALAN ESERLERE KATKILAR

 

Cebimde Çok Küçük Elma Var

(belgesel film) yıl. 2000

Yönetmen/senaryo: Sezgin Türk
Yapım: Sezgin Türk-Esi Film ve T. C. Başbakanlık

Osmanlı Devletinin 700. Yılı kutlamaları kapsamında çekilen Macarlar ile Türkler arasındaki kültürel ilişkileri konu alan tarihî belgesel film.

13. Ankara Ulusal Belgesel Film Yarışması, Seçiciler Kurulu özel ödülü. 2001.

www.kameraarkası.org/yonetmenler/belgeseller

 

Mevlana Kapısında

(belgesel)

Fatma Müheyya Uslu (yönetmen, yapımcı)

TRT yapımı

Yabancılar gözüyle Mevlana’yı konu edinen bir belgesel.

 

Beş Kıta-Beş Meşale

(radyo programı)

Mustafa Büyükışık-Yüce Er (yapımcı)

TRT Ankara Radyosu 2004 yılı içinde 46 hafta süren ve olimpiyatları konu alan dizi program. 

 

YAYINLANMIŞ TELİF ÇALIŞMALAR

KİTAPLAR

Prof. Dr. Mustafa Erkal ve Doç. Dr. Özbay Güven, Dr. Dursun Ayan, Sosyolojik Açıdan Spor,  (geliştirilmiş üçüncü baskı), Der yay., 1998, İstanbul.

 

Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó -Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006.

Dursun Ayan, Çoban Baba Efsanesi ve Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi, (bölgesel vakıf ve dernekler için özel baskı), Ankara 2007, (18 sayfa).

 

Dursun Ayan, Osmanlı Döneminde Bir Macar Ozan Balint Balassi, (Macaristan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun Kitap Tanıtım Toplantısı İçin özel çoğaltma), Haziran 2007, İstanbul, (38 sayfa).

 

Dursun Ayan, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı; Bilim Tarihinde Türk Entelektüel Kimliği, Lotus Kitap, 2008, Ankara.

 

MAKALELER

“Spor Barışçı Olabilir mi? Bilim, Sanat, Felsefe Bağlamında Bir Varlık Alanı Olarak Spor”,  in Yalçın Aköz (ed.), Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, (17-18 Kasım.1994-İstanbul), İstanbul Teknik Üniversitesi yayınları, 1995, İstanbul, (s. 296-303).

 

“Almanya Essen Eyaletinde Bir Lise (Gymnasium)’nin Tarih ve Sosyal Bilgiler Ders Programı, AKDTYK Bülteni, cilt.8, sayı. 25, Eylül-1995, (s.25-28), (Jurgen Skiba ile beraber).

 

“Gençliğe Hitabe'nin Bilgi Sosyolojisi Açısından Bir Yorumu” Üçüncü Uluslararası Atatürk Kongresi Bildirileri,  cilt. II, (3-6 Ekim.1995- Gazi Magusa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), (AKDTYK, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi), Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara 1998, (s. 667-683).

 

“Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK),” AKDTYK Bülteni, cilt.9, sayı. 28, Eylül-1996, (s. 80-83).

 

“Edebî Metinlerde Polo/Çevgân”, AKDTYK Bülteni, cilt:9, sayı. 26-27, Ocak/Mayıs-1996, (s. 64-78). (Özbay Güven ile beraber).

 

“Prof. Dr. Tahir Çağatay (27.3.1902-27.7.1984)”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri (23-26 Mayıs 1996), Erciyes Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi 1996, Kayseri,  (s. 88-96).

 

“Güç Koşullara İlişkin Bilginin Gençlik Üzerinde Olumsuz Etkileri veya Muhtemel Çaresizlik Edinimi”, Türk Yurdu, cilt:16, sayı.110, Ekim-1996, (Gençlik ve Şiddet Özel Sayısı), (s. 32-35).

 

“Edit Tasnádi”, AKDTYK Bülteni, cilt:10, sayı. 29-30, Ocak-1997, (s.63-67).

 

“Grek Harfleri ile Türkçe Kitab-ı Mukaddes” Bilge, sayı. 13, 1997-Yaz, (s. 65-68).

 

“Kurtuluş Savaşı'nda Ortodoks Türkler”,  Türk Yurdu, cilt. 17, sayı. 122, Ekim-1997, (Yetmişsekiz Yıl Sonra Millî Mücadele Özel Sayısı), (s. 91-94).

 

“Sosyolojik Açıdan Etnografik Müzik ve Bela Bartok”, ...ve Müzik, (Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Araştırma ve Yorum Dergisi), sayı. 2, sonbahar/kış-1997, (s. 3-15).

 

“Gölova (Ağvanıs)'nın Farklı Tarihi Dönemlerde İdari Bölünüşteki Yeri”, Gölova Postası, sayı. 1,yıl. 1998, (s. 8-10).

 

"Gölova Mutfağından: Haşıl", Gölova Postası, sayı. 1, yıl. 1998, (s. 13).

 

“Gölova ve Çevresi Tarihi ile İlgili Eserlere Bazı Düzeltici Notlar”, Gölova Postası,  sayı. 2, yıl. 1998, (s. 6-8).

 

“Gölova ve Deprem”, Gölova Postası, sayı. 2, yıl. 1998, (s. 8-10)

 

“Suşehri'nin Farklı Tarihi Dönemlerde İdari Bölünüşteki Yeri ve Şebinkarahisar Vilayetinin Lağvedilmesi Sonrası Durum”, Başkent'de Suşehri, sayı. 1,yıl. 1998,  (s. 9-11).

 

“Suşehri, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar İlçelerindeki Köylerin Eski ve Yeni Adları”, Başkent'de Suşehri, sayı.  1, yıl. 1998, (s. 12-13).

 

“Sporda Özdeşleşme Üzerine Bir Düşünce”, Türk Yurdu, cilt: 18, sayı.  133, Eylül 1998, (s. 47-53), (Özbay Güven ile beraber).

“Baraj Altında Kalanlar”, Gölova Postası, sayı. 3, yıl. 1999, (s. 5-7).

 

“Topal Vahit ve Koca Kasım: (Gölovalı İki Yerel Zanaatkâr Hakkında),” Gölova Postası, sayı. 3, yıl. 1999, (s. 11).

 

“Geleneksel Gölova Mimarisi: Dam ve Duvar Yalıtımında Saman, Çamur, Kamış ve Göğtoprak Kullanımı”, Gölova Postası, sayı. 3, yıl. 1999, (s. 9-10).

 

“Aşırı Taraftarlık Etik Bir Sorun mudur?”, Düşünen Siyaset, sayı. 2, Mart-1999, (Futbol Özel Sayısı), (s. 67-72).

 

“Üniversite Dışı Bilimsel Kurumlaşmalar ve Bilimsel  Kültür”, Düşünen Siyaset, sayı. 3, Nisan-1999, (Üniversite Özel Sayısı), (s. 91-101).

 

“Deprem: Ölümün Jeo-Sosyolojik Ontolojisi Üzerine”, Düşünen Siyaset, sayı. 4,  Mayıs- 1999, (Ölüm Özel Sayısı), (s. 89-99).

 

“Efsaneden Tarihe Ulusal-Asyatik Bir Ongun Olarak Gökböri/Bozkurt Üzerine”, Türk Yurdu, cilt. 19, sayı. 139-141, Mart/Mayıs-1999, (Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Türk Milliyetçiliği Özel Sayısı), (s. 101-107).

 

 “XV. Yüzyıl Osmanlı Şairi Bedri Dilşad'ın Muradname'sinde Çevgân/Polo ile İlgili Dizeler ve Spor Tarihi Açısından Önemi”, Osmanlı'da Spor Sempozyumu, (26-27 Mayıs.1999-Konya), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 2000, Konya.

 

“Herifist İdeoloji de Gerekir mi?”, Düşünen Siyaset, sayı. 5, Haziran-1999, (Kadınlar ve Çocuklar Özel Sayısı), (s. 71-89).

 

“Bebeerkil Aile”, Düşünen Siyaset, sayı. 5, Haziran-1999, (Kadınlar ve Çocuklar  Özel Sayısı), (s. 117-125).

 

“Geleneksel/Kırsal Üretimden Organize Üretime Geçiş Sürecinde Türkiye ve Türkmenistan Halıcılığı Üzerine,” 2000’ li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, (25-27 Kasım 1998 - İzmir), Kültür Bakanlığı yay. No. 2301, Ankara 1999, (s. 32-50), (Serap Ünal ile beraber).

 

“Seyfi Karabaş'ın Çalışmalarının Türkoloji İçin İşaretleri”, ODTÜ Halkbilimi, (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu Dergisi), ilkbahar/yaz-1999, sayı. 9/10, (s. 64-65).

 

“Osmanlı'da İdeoloji İzleri: Folklor ve Edebiyattan Örnekler”, Düşünen Siyaset, sayı. 7-8, Ağustos/Eylül-1999, (Osmanlı İdeolojisi Özel Sayısı), (s. 101-146).

 

“Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür İle Söyleşi”, Düşünen Siyaset, sayı. 9, (Sağ Siyaset Özel Sayısı), (s. 81-90).

 

“Ütopya Havarileri”, (editoryal), Düşünen Siyaset, sayı. 11, (Anarşizm Özel Sayısı), (s. 7-9).

 

“İnsanın Doğa Karşısında Hürriyeti Üzerine”, Düşünen Siyaset, sayı. 10, (Özgürlük Özel Sayısı), (s. 21-30).

 

“Kahin ve Alim”, (editöryal), Düşünen Siyaset, sayı. 12, (Yirmibirinci Yüzyıl Özel Sayısı), (s. 9-11).

 

“Perşembenin Gelişi-Toprak ve Biz”, Düşünen Siyaset, sayı. 12, (Yirmibirinci Yüzyıl Özel Sayısı), (s. 49-63).

 

“Geçmiş ve Rüya”, (editöryal), Düşünen Siyaset, sayı. 13, (Yüz Yıllık Seyrüsefer Özel Sayısı), (s. 9-12).

 

“Köyden İndik Şehir’e: Şaşırmak mı Gerekir?” Düşünen Siyaset,  sayı. 13, (Yüz Yıllık Seyrüsefer Özel Sayısı), (s. 107-120).

 

“Tağrık Buğra’nın Küçük Ağa Romanında Çolak Salih Tipi Üzerine Bir Değerlendirme ve Bunu Geometri Diliyle İfade Denemesi”, Türk Yurdu, cilt: 20, sayı. 153-154, (Türk Romanı Özel Sayısı), (s. 204-208).

 

 “Göçenler de Yerleşir”, Düşünen Siyaset, sayı. 14, (Amerika Özel Sayısı ), (s. 11-18).

 

“Kolomb Öncesi Amerika: Akdeniz, Viking ve Türk Kültür Çevrelerinin Amerika’nın Keşfine ve Kolomb Öncesi Amerika’ya Etkileri Üzerine”, Düşünen Siyaset, sayı. 14,  (Amerika Özel Sayısı) (s. 21-28).

 

“Sabri F. Ülgener’in Türk Düşünce Kültüründeki Yeri”, Doğu-Batı (Türk Düşünce Serüveni: Akademidekiler özel sayısı), yıl:3, sayı. 12, (s. 157-191).

 

“Edward Tryjarski: Hayatı ve Eserleri” AKDTYK Bülteni, cilt. 13, sayı. 38, Ocak-Nisan 2000, (s. 61-87).

 

“Japonya’da Türk Kültür Enstitüsü ile Mitsiko Kojima ve Kazo Kojima”, AKDTYK Bülteni, cilt. 13, sayı. 38, Ocak-Nisan 2000, (s. 88-91).

 

“Sanat ve Sporun Diğer Başat Bir Olguda Kendini Gerçekleştirmesi”, Düşünen Siyaset,  sayı. 15 (Birikimler-I), (s. 145-153).

 

“Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgân Oyunu”, Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (4-7.Kasım.1997-Ankara), Cilt. III, Azize Yasa-İmran Baba, (yay. haz.), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Kongre ve Sempozyum Bildirileri dizisi: 14, Ankara 2000, (s. 93-103).

 

“İnsanın Trajedisi: İmre Madach” Török Füzetek, VIII. Evfolyam, 2. Szam,  2000-Junius/Haziran, (s. 13).

 

“Az ember tragediaja egy török szociologus szemevel” (Macarcaya çeviren Edit Tasnádi), Török Füzetek, VIII. Evfolyam, 2. Szam, 2000 Junius/Haziran, (s. 12).

“Prens Rakoczi ve Mikes’in  Türkiye Mektupları (Kelemen Mikes)”, Török Füzetek,  VIII. Evfolyam, 3 Szam,  2000 Szeptember/Eylül, (s. 3).

 

 “Mikes Kelemen Törökorszagi levelei törökül”, (Macarcaya çeviren Edit Tasnádi),  Török Füzetek, VIII. Evfolyam, 3. Szam,  2000 Szeptember/Eylül, (s. 4).

 

 “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Yayınlarında Bilim Tarihi ile İlgili Çalışmalar (1973-1998)”, in Feza Günergun, (ed), Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), İstanbul Üniversitesi yay., Ankara, 2000, (s. 123-154).

 

“Kelemen Mikes: Prens Rakocz ve Türkiye Mektupları”, Tarih ve Toplum, cilt. 36, sayı. 215, Kasım 2001.

 

“Bilim İçin Türklerin ve Türkçenin Yetersizliği Yargısının Sosyoloji ve Tarih Açısından Çağrıştırdıkları Üzerine,” Türk Yurdu, (Türkçeye Saygı özel sayı), cilt: 21, sayı. 162-163, Şubat-Mart / 2001, (s. 40-49).

 

”Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı: Türk Entelektüel Kimliğinin Bilim Tarihine Kaydı”, Doğu-Batı (Türk Düşünce Serüveni: Akademidekiler özel sayısı), yıl:3, sayı. 16, (s. 219-250).

 

“Celal Kaya”, maddesi, Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi, cilt. V., (s. 407), Atatürk Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yay., Ankara.

 

 “Az ember tragediaja egy török szociologus szemevel”, (Macarcaya çeviren Edit Tasnádi), Magyar Naplo, October/November/December 2001.

 

“Mikes Kelemen Törökorszagi levelei törökül”, (Macarcaya çeviren Edit Tasnádi), Magyar Naplo, October/ November /December 2001.

 

“Ankara’da Akraba Evliliği”, Aile ve Toplum, (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Akademik yayın organ), yıl. 4, sayı. 4,  (s. 7-25) (Rahime Beder-Şen, Gülsen Ünal, Semra Yurtkuran ile beraber).

 

“İstanbul’da 22 Şubat 1945 Tarihinde Elli Yıllık Evliler İçin Fatih Halkevi’nin Düzenlediği Törene İlişkin İki Belge”, Aile ve Toplum, cilt: 1, sayı. 4, Eylül-Aralık 2001, (s. 87-95)  (Özbay Güven ile beraber). www.aile.gov.tr/Halkevi.htm

 

“Salkım Söğüt Albümünde “Oy Ana (Ahmedum) Adlı Ağıtın Tarihlendirilmesi ve Kırım Savaşı Ağıtı Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Eleştirel Notlar”, ODTÜ Halkbilim Dergisi, Güz 2001/15, (s. 68-72).

 

 “Ölümlü Bedenden Ruh ve Uygarlık Kıvancına”,  Cimnastik, Cimnastik Federasyonu Dergisi, sayı. 16, 2001, (s. 24-28).

 

“Epistemik Cemeat- Epistemik Oligarşi”, Düşünen Siyaset, Sayı 16, (Bilim Tarihi Özel Sayısı), (s. 9-15).

 

“Mevlânâ’nın Felsefe ve Mantık Karşıtı Birkaç Beyti Üzerine İslâm Ortaçağ Bilim Tarihi ve Sosyolojisi Açısından Notlar”, Düşünen Siyaset, Sayı. 16, (Bilim Tarihi Özel Sayısı), (s. 133-145).

 

“Düşünsel İyi İçin Bedenin Olanakları”, Cimnastik, Cimnastik Federasyonu Dergisi, sayı. 17, 2002, (s. 42-43).

 

“Geleneksel Bilginin Kaynağı, Sınırları ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi”, in A. Aktaş Yasa, S. Boybeyi, Ö. Çakır, (ed), Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni, (7-9 Haziran.2002-Bolu) Bildirileri,  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yay., Ankara 2002, (s. 71-82).

 

“Osmanlı Devletinde Güreşin Kurumlaşması Üzerine Bazı Düşünceler”, Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi Bildirileri, (7-9 Nisan.1999-Konya) Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi yay., 2002, (Özbay Güven ve Osman Dalaman ile beraber).

 

“Akraba Evliliğinin Kültür Birikiminde ve Toplum Hayatındaki Bazı Görünümleri”, Aile ve Toplum, (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Akademik yayın organ), yıl. 5, cilt. 2, sayı. 5,  Ocak-mart/2002, (s. 77-90). (Rahime Beder-Şen, Gülsen Ünal, Semra Yurtkuran ile beraber).

 

“Tarihi Miras Dünya Kentlerini Birleştirdi”, Yerel Dergi, (Yalçın Salay’ın haberi), (Azize Aktaş-Yasa ile beraber).

“Gözler Ruhun Reklamlar da Toplumun Aynasıdır”, (Elçin Cirik’in değerlendirme yazısı), Power Ekonomi, 2002/ 6, Haziran, (s. 40-42).

 

 “Kura Usulü Milletvekillik”, 11-27 Haber Yorum Gazetesi, sayı. 3, (s. 10).

“Şantaj Kasetine Etik Eleştirisi”, Zaman Gazetesi, yorum sayfası, 14 Eylul.2003.

www.zaman.com.tr/2003/09/14/yorum2htm

 

“Edward Said ve Doğunun Dıştan Okunuşu”, Zaman Gazetesi, 28 Eylül. 2003.

 

“Medeniyet Boşlukları”, (editöryal), Düşünen Siyaset, Sayı. 17, (Medeniyetler Özel  Sayısı), (s. 9-10).

 

“Uygarlıklar Arası Entelektüel Bayrak Takımı”, Düşünen Siyaset, Sayı. 17, (Medeniyetler Özel  Sayısı), (s. 143-155).

 

“Fikiyrler Söyleten Üsterik”, Mağarif, (Tataristan Respublikası Mağarif Ministarlığı Jurnalı), 6 (808), 6/2003, Rusya Federasyonu, Tataristan-Kazan, (s. 54-55).

 

“Devenin Yükü-İnsanın Aklı”, (editöryal), Düşünen Siyaset, Sayı. 18, (Felsefe ne İşe Yarar? Özel Sayısı), (s. 9-11).

 

“Bir Beşerî Bilimler Lisesi Önerisi”, Düşünen Siyaset, Sayı. 18, (Felsefe Ne İşe Yarar? Özel Sayısı), (s. 121-133).

 

“Geleneksel Tarım Aletlerinin ve İkame Tarım Aletlerinin Traktörle Kullanılmasında Görülen Tampon Mekanizmalar: 1950 -1985- Gölova Örneği”, in Emre Dölen-Mustafa Kaçar (yay. haz.) Türk Teknoloji Tarihi (Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri, İstanbul 15-17 Kasım 2001), Türk Bilim Tarihi Kurumu ve İSKİ yayını, İstanbul, 2003, (s. 301-310).

 

“Türk Şiir Geleneğinde Bazı Asyatik Semboller Üzerine Kolektif Bilinç Dışı Kavramı Açısından Notlar”,  Türkologik Mecmuğa (Alabuga Doğlet Pedegogiya Üniversitatı Filologiya Fakultatının Iylmi Yazmaları) Birinci Basılış, Rusya Federasyonu /Tatarstan- Alabuga 2003, (s. 190-201).

 

“Savaş ve Yetimlik Kavramları”, in Emine Gürsoy-Naskali-Aylin Koç, (ed), Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler, İstanbul 2003, (s. 373-378).

 

“Bak O Zaman Resmime” (Cem Karaca ve etnomüzikoloji ile ilgili yorum yazısı), Zaman Gazetesi, 10. Şubat. 2004.

 

“İki Tahıl Ölçüsü Üzerine Sosyomatematik Notlar: Şebinkarahisar Kilesi ve Gödük”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları/Studies in Ottoman Science, cilt/vol. VI, sayı/nr. 1, 2004, (s. 75-83).

 

“Osmanlı'da İdeoloji İzleri: Folklor ve Edebiyattan Örnekler”, Düşünen Siyaset, sayı. 8, yıl. 2008, (genişletilmiş metin) (Osmanlı İdeolojisi Özel Sayısı ikinci baskı), (s. 79-131).

 

“Mehmet Akif’te Pasif İslâm Tevekkül  Zihniyeti Eleştirisi”, Düşünen Siyaset,  sayı. 19 (İslâm ve İlerleme Özel Sayısı), (s. 177-191).

 

“İslâm Tasavvuf Zihniyetinin Yoksulluğu Teşvik İşlevi Var mıdır: Edebî Metinlerden Bazı İzlenimler”, Dördüncü Aile Şurası Bildirileri, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2004, Ankara, (s. 3-12). 

 

“Tüketiyorum Öyle İse Var (mıy) ım: Gösterimlik Tüketim ve Tüketici Kimliğinde Aile”, Aile ve Toplum, (Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Akademik yayın organ), yıl. 6, cilt. 2, sayı. 7, Nisan-Mayıs-Haziran-2004,  (s. 81-89). 

 

“Akraba Evliliğinin Kültür Birikiminde ve Toplum Hayatındaki Bazı Görünümleri”, Diyanet İlmî Dergi, cilt. 40, sayı. 2, Nisan Mayıs Haziran 2004,  (Rahime Beder-Şen, Gülsen Ünal, Semra Yurtkuran ile beraber). (s. 73-90).

 

“Sanatın İnanç Olgusunda Kendini Gerçekleştirmesinin Sosyo-Ontolojisi Üzerine Bazı Düşünceler”, Sanat ve İnanç / 1, (yay. haz.  Banu Mahir- Halenur Katipoğlu) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını, 2004, İstanbul, (s. 127-133).

 

“Uygarlık Şizofrenileri ve Türkler”, Düşünen Siyaset, sayı. 20, (İktidar Özel Sayısı), (s. 145-156).

 

 “Analı Babalı Yetimler”, Diyanet Avrupa Dergisi, sayı. 75,  Temmuz 2005, (s. 31-32).

 

 “Üniversite Dışı Bilim ve Fikir Dergiciliği İçin Bir Not”, Türk Yurdu, cilt. 25, sayı. 213, (Türkiye’de Fikir Dergiciliği özel sayısı), (s. 35-36).

 

“Dergiler: Düşünce Geleneğimizin Çağcıl Çilehaneleri”, Türk Yurdu, cilt. 25, sayı. 213, (Türkiye’de Fikir Dergiciliği özel sayısı), (s. 66). 

 

 “Aynî Yardım Kavramı ve Uygulama Örneği”, Hazırlayan: Mehmet Kaplan-Dursun Ayan), II. Özürlüler Şurası: Yerel yönetimler ve Özürlüler, (Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri), Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı yayınları, Ankara, 2005, (s. 208-214).

“Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göçlerinin Sosyal Tarih Açısından Değerlendirilmesi”, IX. Askerî Tarih Semineri Bildirileri, I, Genel Kurmay Basım Evi, Ankara 2005, (s. 225-250), (Berna Türkdoğan ile beraber)

 

“Saadet, Bereket ve Aile Siluetleri”,  Diyalog Avrasya, sayı, 20, Bahar/2006, (Aile mi Birey mi sayısı), (s.  23-26).

 

 “Blagopoluçie, izobilie i semiya”, (Saadet, Bereket ve Aile) (Rusçaya çeviren Liliya     Yakimova), Diyalog Avrasya, sayı, 20, Vesiya/2006) (Aile mi Birey mi / Semi ya, İli ya sayısı), (s. 23-26).

 

“Seyfettin Çoban: Gurbette Bir Köy Sesi”, Folklor-Edebiyat, cilt. 12, s. 46, (s. 585-596).

 

“Puşkin’in Erzurum Yolculuğu Eserinde Yeniçeri Eminoğlu’nun Şiiri Üzerine”, KİBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu (26-29 Mart 2006-Nevşehir) Bildirileri, (s. 87-90).

 

“Geleneksel Sanat Olgusunun Çağrıştırdığı Bazı Kavramlar Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Nihat Nirun Armağanı, Hacettepe Üniversitesi yayını, Ankara 2006.

 

“Post"u Kim Çaldı Mektepten?”, Düşünen Siyaset, sayı. 21, (Postmodernizm Özel Sayısı), (s. 7-8).

 

 “Dünya Eskiden Küre Değil miydi?”, Düşünen Siyaset, sayı. 21, (Postmodernizm Özel Sayısı), (s. 197-209).

 

“Kundak, Beşik ve Süt”, Diyanet Aylık Dergi, Ağustos 2006, sayı. 188, (s. 32-33).

“Tarihin Sinemalaştırılması ve Şimdileştirme / Reimagination Kavramı”, XIV, Türk Tarih Kongresi (Ankara 9-13 Eylûl. 2002), Kongreye Sunulan Bildirileri, III. Cilt, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara, (s. 408-418).

 

“Balint Balassi’nin ‘Minap      Mulatni mentemben /Ben Seyrana Çıkanda’ Şiiri ile Türk Halk Türküleri Benzerliği, in Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006, (s. 55-70).

 

“Saadet, Bereket ve Aile Siluetleri”,  Türk Yurdu, sayı, 233, (Türk Ailesi Çözülüyor Mu?) , Ocak /2007, (S.  34-35).

 

“Sembol Çağrışımları ve Düşünüm Kültürü (Haraset-i Fikriye) Kavramı İçin Bir Çerçeve Denemesi”, in Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri, (Der. Nazife Güngör), Gazi Üniversitesi Yay, Ankara 2007, (S. 267-283).

 

“Sabri F. Ülgener’in Türk Düşünce Kültüründeki Yeri”, in Sabri Fehmi Ülgener: Küreselleşme ve Zihniyet Dünyamız, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığı yay., (ed. Murat Yılmaz),  Ankara, 2007, (s. 178-200).

 

“Türk Şiir Geleneğinde Bazı Asyatik Semboller Üzerine Kolektif Bilinç Dışı Kavramı Açısından Notlar”,  XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu: Gagauz Kültürü, 5-7 Ekim 2007 Chişinau) Bildirileri (ed.) Kafiye Yinanç, Moldova Bilimler Akademisi yay., 2007, Chişinau, (s. 55-66).

 

“Halk Edebiyatı Açısından Nedim Gürsel’in Nâzım Hikmet Yorumu Üzerine Notlar”  Folklor-Edebiyat, 2007/4, sayı. 52, (s. 39-58).

 

“Mevlâna Celaleddin ve Suşehri”, Bizim Vadi, Nisan, 2007, (s. 5).

 

“Siyaset Gelenektir, Kültürdür: İki Partinin Genel Başkanı Mecliste”, Bizim Vadi, Ağustos 2007. (s. 19)

 

“Prof. Dr. Erdal İnönü’nün Ardından”, Bizim Vadi, Kasım 2007.

 

“Mevlânâ’nın Felsefe ve Mantık Karşıtı Birkaç Beyti Üzerine İslâm Ortaçağ Bilim Tarihi ve Sosyolojisi Açısından Notlar”, Bilim ve Ütopya. Yıl. 14, Sayı. 162, Aralık 2007.

 

“Pürül” Tepe ve Gölova Erken Tarihi Üzerine Bir Kaç Not”, Bizim Vadi, Aralık 2007.

 

“Aydın Sayılı”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), cilt. I, M. Çağatay Özdemir, (der.), phoenix yay., Ankara 2008, (s. 961-984).

 

“Prof. Tahir Çağatay”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), cilt. I, M. Çağatay Özdemir, (der.), phoenix yay., Ankara 2008, (s. 683-702).

 

“Prof. Dr. Barlas Tolan”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler-Eserler), cilt. II, M. Çağatay Özdemir, (der.), phoenix yay., Ankara 2008, (s. 617-637).

 

“Oryantalizm Tutulması ve Edward Said”, Düşünen Siyaset, sayı. 23, (Bizim Doğu Ortadoğu özel sayısı), (s. 37-52)

 

“İçtimai Aynalarda Temaşa-ı İlmiye”, Bilim ve Ütopya, Haziran 2008.

 

“Türk Halk Türkülerinde “Deniz” Ne Anlama Gelir?”, KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu (27 Nisan-2 Mayıs 2008 Antalya) Bildirileri, (yay. Haz. Metin Turan-Mustafa Oral), KIBATEK yay., 2008 Ankara, (s. 73-84)

 

“Sivas Dünya Kültür Mirasına Bir Ev Sahipliği Daha Yapar mı?”, İdeal Kent, sayı.2, Ağustos-2008, (s. 36-37).

 

“Gölova: Bir Küçük Kent Olmanın Hayali”, İdeal Kent, Sayı. 2, Ağustos-2008, (s. 38-41).

 

“Bir Mirasın İzinde: Toledo/Tuleytiye”, İdeal Kent, sayı. 2, Ağustos-2008, (s. 54-57).

 

“Bir Mirasın İzinde: Kurtuba”, İdeal Kent, sayı. 3, Aralık-2008.

 

“Bir Mirasın İzinde: Budin (Buda)”, İdeal Kent, sayı. 4, Aralık-2008, (s. 72-75).

 

“Osmanlı Birikimi Cumhuriyet’e Işık Tutuyor”, Düşünen Siyaset, sayı. 8, (Osmanlı ve İdeolojisi II, özel sayısı, editöryal) (s. 7-8).

 

“Osmanlı İdeolojisinden İdeolojik Osmanlı’ya”, Düşünen Siyaset, sayı. 8, (Osmanlı ve İdeolojisi II, özel sayısı), (s. 159-162)

“Astronomik Düzenlilikten Sosyo-Matematik Uylaşıma Takvim”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, cilt. 9, sayı. 1-2, (s. 215-246)

“Gölova-Selanik (Manastır)–Lozan, 1924 Mübadilleri (Muhacirler), Bizim Vadi, Mayıs 2009.

 

”Sosyolojik Açıdan Etnografik Müzik ve Bela Bartok”, Folklor/Edebiyat, sayı. 58, yıl. 2009/2, (Müzik Kültürü Özel Sayısı), (s. 165-177).

 

“Gösteriş ve Helak”, Diyanet Aylık Dergi, (Sadelik Güzelliktir eki) Eylül 2009, sayı. 225, (s.15-18).

 

“Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern Olimpiyatlara Polo”, 6. Uluslararası Türk Kültürü  Kongresi Bildirileri/6 th International Congres on Turkish Culture, 21-26 Kasım 2005, Ankara, cilt. V., Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yay., Ankara 2009, (s. 2152-2157)  (Özbay Güven ile birlikte)

 

 

TANITMA MAKALELERİ

“Uluğ Bey ve Semerkand'daki İlim Faaliyeti Hakkında Gıyaseddin-i Kaşi'nin Mektubu (Aydın Sayılı)”, Bilge, sayı. 4, yıl: 1995, (s. 60-61).

 

“ Rubu Tahtası (Muammer Dizer)”, Bilge, sayı. 6, Güz-1995, (s. 67-71).

 

“Kenzü’l Kübera ve Mehekkü’l Ulema, (Şeyhoğlu)” AKDTYK Bülteni, cilt. 9, sayı. 28, Eylül-1996, (s. 66-67)

 

“Osmanlı Devleti'inde Spor (Atıf Kahraman)”, Bilge, sayı. 11, yıl. 1997, (s. 75-77). (Özbay Güven ile beraber).

 

“Küçük Prens (Antoine de Saint Exupery)”, Bilge, sayı. 11, yıl.  1997, (s. 97-98).

 

“Anadolu Selçukluları Döneminde Türk-İslam Şehri Olarak Konya, (Azize Aktaş-Yasa'nın doktora tezi)”, Bilge, sayı. 11, yıl.  1997, (s. 107-111). (Şebnem Ercebeci ile beraber).

 

"Osmanlı Ülkesinde Hıristiyan Türkler (Baykurt Cami)", Bilge, sayı. 12, Bahar-1997, (s. 82-84).

 

TANITMA YAZILARI 

“Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Teçhizatları (Tülin Çoruhlu)", Bilge, sayı. 1, Yaz-1994, (s. 41-42).

 

“Shaman: An International Journal for Shamanistic Research", AKDTYK Bülteni, (= Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni,)  cilt. 7, sayı. 21-22, Mayıs /Eylül-1994, (s. 73-75).

 

“Journal of Turkology “, AKDTYK Bülteni, cilt:7, sayı. 21-22, Mayıs/ Eylül-1994, (s. 69-73).

 

“The Tibetan Empire in Central Asia (Christopher Beckwith)”, AKDTYK Bülteni, cilt. 7, sayı. 21-22, Mayıs /Eylül-1994, (s. 69-73).

 

“Japonya’da Türk Kültür Enstitüsü Kuruldu”,  AKDTYK Bülteni, cilt:7, sayı.20, Ocak-1994, (s. 42).

 

“Amerikan Kültürlerini Araştırma Enstitüsü”, AKDTYK Bülteni, cilt.7, sayı. 20, Ocak -1994, (s. 43).

 

“Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı İstanbul’da Bir Toplantıda Anıldı,” AKDTYK Bülteni, cilt. 7, sayı. 20, Ocak-1994, (s.42)

 

“Türk ve İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu,” AKDTYK Bülteni, cilt.7, sayı. 21-22,  Mayıs/Ekim -1994, (s. 25-27).

 

”Fuzuli, Beşyüzüncü Yıl Kutlama Programı (1-4 Kasım-1994)”, AKDTYK Bülteni, cilt. 8, sayı. 23-24, Ocak/Mayıs-1995, (s. 12-13)

 

"The Population of Palestine: Population Statistics of the Late Ottoman Period and Mandate (Justin Mc Carthy)", AKDTYK Bülteni, cilt.  8, sayı. 25, Eylül-1995, (s. 25-28)

 

"Annuaire Commercal Turc, Edition 1924-1925, Premiere Annee", Bilge, sayı.7, yıl. 1995, (s. 66-68).

 

“Prof. Dr. Halik Köroğlu” AKDTYK Bülteni, cilt. 8, sayı. 25, Eylül 1995, (s. 63).

 

“Bayreuth Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili Seksiyonu” AKDTYK Bülteni, cilt.8, sayı. 23-24, Ocak/Mayıs-1995, (s. 35-36).

 

 “Frankfurt’ta Türkçe Öğrenenlerin Öyküsü Adlı Sergi”, AKDTYK Bülteni, cilt.10, sayı. 29-30,  Ocak/Mayıs -1997, (s. 44), (bir sergi afişi kopyası ile beraber).“

 

“(25-27 Kasım. 1998- İzmir) 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu,” AKDTYK Bülteni, cilt. 12, sayı. 35, Ocak-Nisan/1999, (s. 8-10).

 

“(23-25 Mart.1998- Üsküp) Uluslar Arası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu”, AKDTYK Bülteni, cilt:12, sayı. 35, Ocak-Nisan/1999, (s. 11-14).

 

ÇEVİRİ VE REDAKSİYON

KİTAP

Begmyrad Gerey, 5000 Yıllık Sümer Türkmen Bağları,  (Türkmenceden Türkiye Türkçesine yazarı tarafından yapılan çevirinin redaksiyonu), IQ yayınevi İstanbul, 2003. (ikinci baskı 2005).

 

MAKALE ÇEVİRİLERİ

Edward Tryjarski,  “Varşova'da Türkoloji”, Toplumsal Tarih, cilt:4, sayı. 23, Kasım 1995, (s. 51-56). (Reşide Gürses ile beraber).

 

Edward Tryjarski, “Türk Çatılarında Güvercinler”, Toplumsal Tarih, cilt:5, sayı. 25, Ocak 1996. (s. 39-45), (Reşide Gürses ile beraber).

 

David A. King  ve Georg Saliba, "Prof.Dr. Dr.h.c. S. Edward Kennedy,” AKDTYK Bülteni, cilt. 10, sayı. 31, Eylul- 1997,  (s. 57-64).

 

Takehiko Hashimoto, “Japonya’da Bilim Tarihi”, Düşünen Siyaset, sayı. 16, (Bilim Tarihi Özel Sayısı), (s. 179-185).

 

Zuhra Khisamova, “XIX. Yüzyıl Tatar Sözlüklerinde Yönetimle İlgili Söz Varlığı Üzerine Birkaç Not”,  Düşünen Siyaset, sayı. 20, (İktidar Özel Sayısı), (s. 309-312).

 

Christopher Beckwith, “Avrasya Tarihi Bağlamında Tibet Ekonomi Tarihi”, Prof. Dr. Cihat Özönder Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yayını, 2009, Ankara.

 

Edward Tryjarski, “Türk Dünyasında Köpek: Etno-Linguistik Bir Çalışma”, (YAYIN AŞAMASI)

 

Lajos Ligeti, “Kievden Gelen Hazar Mektubu ve Bu Mektubun İçerdiği Runik Yazılı Sözcüklerin Kanıtladığı Şey” (YAYIN AŞAMASI)

 

Harry J. Kienzle. “Epistemoloji ve Sosyoloji, (YAYIN AŞAMASI).

 

KONGRE VE SEMPOZYUM

“Spor Barışçı Olabilir mi? Bilim, Sanat, Felsefe Bağlamında Bir Varlık Alanı Olarak Spor”, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, (17-18 Kasım 1994-İstanbul), İstanbul Teknik Üniversitesi. (YAYINLANDI)

“Gençliğe Hitabe'nin Bilgi Sosyolojisi Açısından Bir Yorumu”, Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, (3-6 Ekim. 1995- Gazi Magusa- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), (AKDTYK, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi) (YAYINLANDI)

“Prof. Dr. Tahir Çağatay”, Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu, (23-26 Mayıs 1996- Kayseri) Erciyes Üniversitesi (YAYINLANDI)

“Sporda Özdeşleşme Üzerine Bir Düşünce”, Spor, Devlet, Toplum Sempozyumu, (29-30 Kasım. 1996-İstanbul), İstanbul Teknik Üniversitesi, (Özbay Güven ile beraber). (YAYINLANDI)

“Sanat ve Sporun Diğer Bir Başat Olguda Kendini Gerçekleştirmesi”, Spor, Devlet, Toplum Sempozyumu, (29-30. Kasım. 1996-İstanbul), İstanbul Teknik Üniversitesi. (YAYINLANDI)

“Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgan Oyunu”, Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, (4-7.Kasım. 1997-Ankara), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. (YAYINLANDI)

“Selanik Koçana'dan Göçen Rumelili Ailelerin Kültürel Entegrasyon Süreci: Sivas-Gölova Örneği”, Milletlerarası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu, (23-25 Mart. 1998-Üsküp- Makedonya), Makedonya KSD Yeniyol Türk Kültür Derneği.

“Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna Bağlı Kuruluşların Yayınlarında Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi İle İlgili Çalışmalar, 1973- 1998, (Kitap Makale, Bildiri ve Tanıtma Yazılan)”, Türkiye'de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları, (1973-1998): Son Yirmibeş Yılın Değerlendirilmesi ve Yeni Ufuklar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü, (19-20 Ekim 1998- İstanbul) (YAYINLANDI)

 

“Geleneksel/Kırsal Üretimden Organize Üretime Geçiş Sürecinde Türkiye ve Türkmenistan Halıcılığı Üzerine," 2000' li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal,   Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, (25-27 Kasım 1998 - İzmir), Kültür Bakanlığı yay. No: 2301, Ankara 1999, (s. 32-50), (Serap Ünal ile beraber) (YAYINLANDI)

“Osmanlı Devletinde Güreşin Kurumlaşması Üzerine Düşünceler”, Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi,(7-9 Nisan. 1999-Konya) Selçuk Üniversitesi. (Özbay Güven ve Osman Dalaman ile beraber) (YAYINLANDI)

“Türk Kültürü'nün Kendilik Algısında Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmalarının İşlevi”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi / International Congress on Learning and Education in The Ottoman World, (12-15 Nisan/April. 1999- İstanbul), IRCICA, TTK, TBTK tarafından ortak düzenlenmişti.

“XV. Yüzyıl Osmanlı Şairi Bedri Dilşad'ın Muradname'sinde Çevgân/Polo ile İlgili Dizeler ve Spor Tarihi Açısından Önemi”, Osmanlı'da Spor Sempozyumu, (26-27 Mayıs. 1999-Konya), Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (YAYINLANDI)

“Sanatın İnanç Olgusunda Kendini Gerçekleştirmesinin Sosyo-Ontolojisi Üzerine Bazı Düşünceler”, Sanat ve İnanç Sempozyumu, 13-15 Kasım 2000- İstanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul. (YAYINLANDI)

“Geleneksel Tarım Aletlerinin ve İkame Tarım Aletlerinin Traktörle Kullanılmasında Görülen Tampon Mekanizmalar: 1950-1985- Gölova Örneği”, Türk Bilim Tarihi Kurumu, Birinci Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Türk Teknoloji Tarihi, (İstanbul 15-17 Kasım 2001). (YAYINLANDI)

“Geleneksel Bilginin Kaynağı, Sınırlan ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi”, Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni, (7-9 Haziran.2002-Bolu), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve İzzet Baysal Üniversitesi. (YAYINLANDI)

“Tarihin Sinemalaştırılması ve Şimdileştirme / Reimagination Kavramı”, XIV, Türk Tarih Kongresi, (9-13. Eylûl. 2002), Ankara.  (YAYINLANDI)

“Savaş Yetimleri İçin İyimser Bir Bakış Söz Konusu Olabilir mi?”, Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu (31 Ekim -1 Kasım 2002-İstanbul), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi. (YAYINLANDI)

 

“Geleneksel Sanat Olgusunu Çağrıştırdığı Bazı Kavramlar Üzerine Düşünceler”, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen onuncu kuruluş yıldönümü paneli, Mayıs, 2003, Çanakkale Üniversitesi.  (YAYINLANDI)

“Üniversite Dışı Beşerî Bilimler ve Ulusal Akademiler Geleneği Açısından Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu”, Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu I. Ulusal Sempozyumu, (26 - 29 Haziran. 2203-Assos/ Çanakkale). Türk Bilim Tarihi Kurumu - İstanbul Üniversitesi.

“Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçler Üzerine Sosyal Tarih Açısından Bazı Düşünceler,” IX. Askerî Tarih Semineri, (21-25 Ekim 2003 İstanbul), Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. (Berna Türkdoğan ile beraber) (YAYINLANDI)

“Onatlı Tabanlı İki Tahıl Ölçüsü Üzerine Sosyomatematik Notlar: Şebinkarahisar Kilesi ve Gödük”, Bilim Tarihi, Felsefesi ve Sosyolojisi Çalışma Grubu II. Ulusal Sempozyumu, (18-20 Haziran, 2003-Assos/Çanakkale). Türk Bilim Tarihi Kurumu, İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK işbirliği ile.  (YAYINLANDI)

 “Sivas-Gölova İlçesi Beslenme Geleneği ve Söz Dağarcığında Kuru Meyve”, Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu, (11-13 Nisan 2004, İstanbul), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi.

“Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Yöntemi Açısından Bela Bartok Üzerine Bazı Düşünceler”, Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlun’dan Aşık Feymani’ye Osmaniye Kültür, Sanat ve Folklor Sempozyumu, 22-24 Kasım, 2004, Osmaniye Valiliği, Osmaniye.

 

“Türk Halk Türkülerinde Sevgili’in “Yol” Algısı Nasıl Bir Bilgiye Dayanmaktadır?” Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk Sempozyumu, (12-14 Aralık, 2004)  Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

 

“Türk Halk Türkülerinde Kar Ne Anlama Gelir?” Gizli Diller Sempozyumu, (12-14 Nisan. 2005- İstanbul), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi.

 

“Geleneksel Asya Atlı Oyunlarından Modern Olimpiyatlara Polo”, Uluslar Arası VI. Türk Kültürü Kongresi, 21-25 Kasım 2005, Ankara. (Özbay Güven ile). (YAYIMLANDI)

 

“Puşkin’in Erzurum Yolculuğu Eserinde Yeniçeri Eminoğlu’nun Şiiri Üzerine”, KIBATEK Gezi Edebiyatı Sempozyumu (26-29 Mart 2006-Nevşehir), (s. 87-90). (YAYIMLANDI)

 
“Doğu Minyatüründen Batı Resmine Polo (Çevgan)”, 10-15 Eylûl 2007, Ankara, ICANAS 38 toplantısı bildirisi. ( Özbay Güven ile birlikte)

 

“Mystics Agains to Science and Sport in Middel Age” ICANAS, XXXVII, Moskova. Ağustos 2005.

 

“Türk Şiir Geleneğinde Bazı Asyatik Semboller Üzerine Kolektif Bilinç Dışı Kavramı Açısından Notlar”,  XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu: Gagauz Kültürü, 5-7 Ekim 2007 Chişinau Moldova Bilimler Akademisi. (YAYIMLANDI)

 

“Türk halka Türkülerinde “Deniz” Ne Anlama Gelir?”, KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu (27 Nisan-2 Mayıs 2008 Antalya), Akdeniz Üniversitesi. (YAYIMLANDI)

 

“Kâtip Çelebi’nin Geometri Bilen Kadısı: Bilgi Sosyolojisi Üzerine Notlar”, Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu, (19-20 Haziran 2009-Ankara). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi. (YAYIM AŞAMASI)

 

“Bizans İstanbul’unda Polo/Çevgan Sporu”, VII. Türk Kültür Kongresi. Türk ve Dünya Kültürlerinde İstanbul, (6-9 Ekim. 2009- Ankara), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. (Özbay Güven ile birlikte).

 

 

PANELLER

“IV. Mehmed'in Okluk Kereste Satışına İlişkin Fermanı ve Bunun Osmanlı Spor Kültürü Açısından Önemi”, Sosyal-Kültürel ve Kurumsal Yönleriyle Osmanlı Devletinde Spor Paneli, (3O Nisan l999-Kayseri), Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.

 

“Doğumunun 100. Yıldönümlerinde Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken”, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Konferansları, 9 Kasım 2001, Hacettepe Üniversitesi. K Salonu. Beytepe-Ankara.

 

“ABD’de Yoksullukla Mücadelede Kadın ve Çocuklara Yönelik Uygulamalar”, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, 10 Aralık 2005, İstanbul.  (Dr. …… Illinois Universitesi öğr. Gör.)

“Edebiyat ve Barış,” Çukurova Edebiyat Günleri, 8-11 Mayıs 2007, Hatay-Antakya.

 

“Akraba Evliliği Kavramı” Akraba Evliliği ve Özürlülük,  Osmaniye İli Düziçi İlçesi Sağlık Grup Başkanlığı’nın Halka Açık Düzenlediği Panel, Haziran  2008. (Prof. Dr. Osman Demirhan, Nuray Coşkun, ile beraber).

 

KONFERANSLAR

“Spor Tarihinde Polo Üzerine Düşünceler”, , Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu,  3  Mayıs 2000, Ankara.

 

“Gündelik Hayattan Sesler: Popüler Müzikte Moral Hayat”, SSK Ankara Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 20  Mayıs 2002, Ankara.

 

“İleti ve İletişim Kavramlarının Güncel Yansımaları”, MEB Ümitköy Göktürk İlköğretim Okulu, 30 Eylûl 2002, Ankara.

 

“Mekan Okumaları”, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, Prof. Dr. Halil Cin Konferans Salonu, 21 Mayıs 2003, Konya.

 

“Bilgi Sosyolojisi Açısından Medya ve Siyaset”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Sivas Valiliği'nin Cumhuriyetin 80. Yılı Ortak Programı Konferanslar Dizisi, Sivas Kültür Merkezi, 30  Eylul 2003, Sivas.  (Prof. Dr. Edibe Sözen ile)

 

“Türkülerde Akıl-Gönül İkilemi”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ile Trabzon Valiliği'nin Cumhuriyetin 80. Yılı Ortak Programı Konferanslar Dizisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 24 Ekim 2003, Trabzon. (Prof. Dr. Ahmet İnam ile birlikte)

 

“Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın Üniversite Dışı Bilim Etkinliği Olarak Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığındaki Hizmetleri”, Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı'yı Ölümünün Onuncu Yılında Anma Toplantısı, Ankara Üniversitesi DTCF  Farabi Salonu, 16 Ekim 2003 Ankara.

 

“Felsefe Hakkında Bir Sohbet”, Dünya Felsefe Günü Dolayısıyla, Yıldırım Beyazıt Kız Meslek Lisesi, 19. Aralık. 2005, Ankara. (Songül Boybeyi ile birlikte).

 

Macar Bilimler Akademisi’nde Budapeşte Macar-Türk Dostluk Derneği ve Akademi Kiado’nun bastığı, Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006. adlı kitabın tanıtım toplantısı için konuşma. (20 Kasım 2006-Budapeşte-MACARİSTAN).

“Sigara Alışkanlığı ve Diğer Yeni Alışkanlıklar”, Ankara Anadolu Lisesi Bilimsel Etkinlikleri Kapsamında, 31. Mart. 2009, (Dr. Aysel Gündi- Ersöz ile birlikte).

 

 

TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMLARINA KATILIM

*TRT yerel ve genel radyo programlarında aile ve kültür hayatı ile ilgili konuşmalar ve canlı yayın katılımı: Gecenin İçinden, Gençlik Saati, Aynı Çatı Altında programlan.

 

*TRT Ankara Radyosu 2004 yılı içinde 46 hafta süren "Beş Kıta-Beş Meşale" adlı olimpiyatları konu alan programa konuşmacı ve hazırlanmasında katılım.

 

*TRT-Radyo-3, “Bartok’u Anma Programı”, Müzik Programı, 26 Eylül 2005.

 

*TRT-Radyo-1, “İnsanlar Tek tipleşiyor mu?”, Gecenin İçinden Programı.

 

*Budapeşte Radyosu, 1. Ocak. 2007. “Balassi Balint hakkında röportaj.” Kayıt 20 Kasım 2006.

 

*TRT Radyo-1, “Töre Suçları” 4. Ocak. 2007.

 

*Radio Orient (Budapeşte), “Balassi Balint”, 13 Şubat. 2007,

 

*Budapeşte Radyosu, “Balassi Balint Kılıç Ödülü (The Bálint Balassi Memorial Sword European Award for Literature) hakkında röportaj. Kayıt 14 Şubat 2007, yayın 31 Aralık 2007.

 

Radyo-1: Halk Türkülerinde Semboller.

Radyo-1: Halk Türkülerinde Ağıt.

 

*Türkiye’nin Sesi Radyosu,

”Türklerde Ad Verme Geleneği”,

”Türklerde Sünnet Geleneği”,

”Aile ve Baba”,

”Akraba Evliliği”

”Babalar Günü”

 

TELEVİZYON

TRT-1, TRT-int, TRT-2 ve TRT-3 televizyon programlarına aile ve gençlik, medya, tüketim, kültür programlarına konuşmacı olarak katılım.

 

IŞIK Tv, Ostim Tv. gibi yerel Ankara kanallarına aile ve kültür, kültür ve medya konularında konuşmacı olarak katılım.

 

TRT-INT, “Açe ve Osmanlı Dünyası” (Prof. Dr. Mümtazer Türköne ile), 28. Şubat, 2005.

 

TRT-INT, “Aşık Veysel’i Anma” (Tamas Kobsozs Kiss ve Kubilay Dökmetaş ile), 21 Mart, 2005.

 

TRT-INT, “Aşık Veysel’i Anma” (Tamas Kobsozs Kiss, İhsan Öztürk, Aşık Veysel ailesinden kimseler ile), 22 Mart, 2005.

 

TRT-2, “Aşık Veysel’i Anma” (Tamas Kobszos Kiss ve İhsan Öztürk ile), 23 Mart 2005.

 

TRT-2, Tv “Olumsuz Bilgi” Düşünce İklimi programı, 22  Eylül 2005.

 

TRT-2, Tv “Israf”, İslâmın Işığında programı.

 

CNN Turk-TV, ”Macar Sürgün Edebiyatı Hakkında Röportaj”, Afiş Programı.

 

NTV, ”Ankara Kale Festivali” Haber Program İçin Röportaj.

 

TRT-2 ”Macar-Türk İlişkileri” İstanbul Tv.

 

TRT-1 ”Müzik”  Tayfun Talipoğlu -Nasılsınız? Ankara Tv.

 

CNN Turk, Ord. Prof. Aydın Sayılı, 5N, 1K programı.

 

TRT-2, Aile Üzerine Konuşmalar, (Canan Barlas İstanbul tv)

 

TRT-INT, Öğrenilmiş Çaresizil, Eğitim Hattı programı (15 Kasım 2008) Ankara tv.

 

TRT-2, Düşünce İklimiprogramı, Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Türkülerden Yansımalar konulu felsefe konuşması. (30 Mayıs 2009), İstanbul Tv.’de.

 

TRT-1, İslamın Aydınlığında „Çocuk İsitismarı”

 

 

SİNEMA – BELGESEL- SANAT - EDEBİYAT

BELGESEL FİLM SENARYO DANIŞMANLIKLARI
 
Cebimde Çok Küçük Elma Var
Sezgin Türk, (yapımcı, yönetmen, senaryo)/2000.
T.C. Başbakanlık ve Esi Film (yapım)

Osmanlı Devletinin 700. Yılı kutlamaları kapsamında çekilen Macarlar ile Türkler arasındaki kültürel ilişkileri konu alan tarihî belgesel film.

www.kameraarkası.org/belgesel/s/sezginturk

 

Bela Bartok Türkiye 1936

Sezgin Türk, (yapımcı, yönetmen, senaryo)/2004.

T.C. Kültür Bakanlığı ve Esi Film (yapım)

Macar besteci Bela Bartok’un Türkiye’de yaptığı halk müziği derleme çalışmalarını konu alan belgesel film.

<<<www.kameraarkası.org/yönetmenler/belgeseller>>>

 

Ali Ekber Çiçek 

Tülay Akça  (yönetim, senaryo)

TRT yapımı

Halk müziği ve bağlama sanatçısı Ali Ekber Çiçek ile ilgili belgesel film

<<<www.kameraarkası.org/yönetmenler/belgeseller>>>

 

Buzlar Çözülünce,

Raşit Demirtaş, (yönetmen, senaryo)/2003.

TRT yapımı

Bir yıllık köy hayatını dikkate alarak hazırlanan belgesel film

<<<www.kameraarkası.org/yönetmenler/belgeseller>>>

 

Mevlana Kapısında

Fatma Müheyya Uslu (yönetmen, yapımcı)

TRT yapımı

Yabancılar gözüyle Mevlana’yı konu edinen bir belgesel.

 

Osmanlı Esnafı

İrfan Ünver Nasrattınoğlu (yönetmen ve yapımcı)

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı için belgesel

 

Afişlerde Osmanlı

Serkan Paydak  (yönetmen ve yapımcı)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı için belgesel

 

Türkiye’ye Gelişinin 60. yılında Bela Bartok

Magyar TV  (Macar Devlet TV. kültür yayınları kanalı)

Domokos Janos (yönetmen ve yapımcı)

 

 

Die EU und Kokerec

Kadriye Acar (yönetmen, yapımcı)

arte.tv /WDR (Westdeutscher Rundfunk)

Arte Europa

Yayın Tarihi: 11.11.2006, Saat: 12.10

<<arte.tv/de/suche/1294926html>>

 

BELGESEL FİLM OYUNCULUĞU

Kadriye Acar (yönetmen, yapımcı)

arte.tv /WDR (Westdeutscher Rundfunk)

Arte Europa

Yayın Tarihi: 11.11.2006, Saat: 12.10

<<arte.tv/de/suche/1294926html>>

 

ŞİİR ÇEVİRİLERİ VE MISRALAŞTIRMALARI

BALİNT BALASSİ ‘den Çeviriler

(XVI. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Macar şairin Edit Tasnádi tarafından yapılan ham çevirilerin özgün özelliklerine göre mısralaştırılması). Aşağıda başlıkları belirtilen şiir çevirileri ve Macarca özgün metinleri için bkz. Edit Tasnádi-Dursun Ayan, (ed., çeviri), XVI Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler, Akadémiai Kiadó - Magyar-Török Barátı Társaság, (Akademi Yayınevi – Macar Türk Dostluk Derneği), Budapest 2006.

 “Muamma”

“Şarap İçenlere Mahsus”

“Güzel Bir Kızın Ağzından Yazdığı Şiir”

“Julia’sına kavuşunca Selâmladı Şöyle”

“Ben Seyrana Çıkanda”

“Turnalara Sesleniyor”

“Nafile Bir Karşılık Yok Yanıp Yakarmasına …”

“Bir Asker Türküsü”

“Ki İçinde Celia’nın …”

“Tanrı’ya Yalvarıyor …”

“Artık Sükünet Ver”

“Kaygılarını, Gönlünün Acısını …”

“Tekrar Ona Dair”

“Erdelli Kadının Eline Dair”

“Aşk Nedeniyle …”

“Celia’nın Üzüntüsüne Dair”

“Sevgilisinden Şafak Vaktinde …”

“Fulvia’ya Dair”

 

ATTILA JÓZSEF ‘den Çeviriler

(Macar türkolog Edit Tasnádi ile birlikte)

Sevgi Can Aysevener-Orhan Tüleylioğlu, (ed), Evrenle Ölç Kendini, Edebiyatçılar Derneği yay., Ankara, 2005’da yer alan çeviriler (= EÖK) olarak gösterilmiş. Turnalar (Uluslararası Türk Dili Edebiyat ve Çeviri Dergisi Gazi Mağusa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,) da yayınlananlar Turnalar diye gösterilmiştir.

 

“Ayı Oyunu”, EÖK, (s. 183-184)

“Fareli”, EÖK, (s. 182)/

“Hüzün”, EÖK, (s. 59-60), Turnalar, sayı, 24, (s. 39)

“Dallı Budaklı”, EÖK, (s. 61)

“Sessiz Akşam Mezmuru”, EÖK, (s. 169)

“Aynadaki Resim”, EÖK, (s. 170)

“Kış”, EÖK, (s.171)/Turnalar, sayı. 22, 2006, 8 (s. 65)/

“Öğretiler-I”,EÖK, (s. 172)

“Öğretiler-III”, EÖK, (s. 173)

“Öğretiler-IV”, EÖK, (s. 174)

“Neden Kem Söz”, EÖK, (s.175)

“Sekiz Yaşında Kızlar”, EÖK, (s. 176)

“Gönlüne Sakladığın”,  EÖK, (s. 177)/ Turnalar, sayı. 23, 2006, (s. 67)

“Çocuk Yarattın”, EÖK,  (s. 178)/ “Derler ki”, EÖK, (s. 179)

“İşte Hazır Hesap da”,  EÖK,  (s. 180)

“Bahçıvan Olacağım”, EÖK, (s. 181)

“Magyarok / Macarlar”, Turnalar, sayı. 19, Temmuz-Eylül. 2005, (s. 25). (Macarca-Türkçe)

“Két Hexaméter”/”İki Hegzameter”, Turnalar, sayı. 19, Temmuz-Eylül 2005,  (s. 33).

“Aynadaki Resim”,  Turnalar, sayı. 20, Ekim-Aralık 2005,  (s. 63).

“Magyarok / Macarlar”, Güncel Sanat, yıl. 1, sayı. 2, Eylül-Ekim, 2009, (s. 32). (Macarca-Türkçe)

 

YAYINLANAN KENDİ ŞİİRLERİ

“Bahar Buğusu” Turnalar, sayı. 14, 2004, (s. 59).

“Tavaszi Para/ Bahar Buğusu”, Macarca/Türkçe (Çev. Edit Tasnadi), Turnalar, sayı. 14, 2004, (s. 59).

“Babanneme”, Turnalar, sayı. 22, 2006, 8 (s. 31).

“Muallak”, Türkü, (Kültür-Edebiyat Dergisi), sayı. 24, (s. 7).

“Çocukluğum o yerler”, Türkü, sayı. 25, (s. 11).

“Havva ı/şiir günahları” Türkü, sayı. 26, (s. 29).

“Havva ıı/ günah kıbleleri”, Türkü, sayı. 26, (s. 29).

 “Gri Büyü”, Türkü, sayı. 27, (s. 4).

“Karamsar” Türkü, sayı. 28, (s. 11).

 “Nar Taneleri”, Aprinçor, sayı. 1, (s. 40-41).

“Bahar Buğusu”, KIBATEK Uluslararası Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu (27 Nisan-2 Mayıs 2008 Antalya) Bildirileri, (yay. haz. Metin Turan-Mustafa Oral), KIBATEK yay., 2008 Ankara. (=KIBATEK; Deniz ve Deniz Edebiyatı).

“Meltem” KIBATEK; Deniz ve Deniz Edebiyatı.

 “Seyr ü Sefer” , KIBATEK; Deniz ve Deniz Edebiyatı.

“Tavku’l Hamame”,  Türkü, sayı. 29.

“Mendil”, Güncel Sanat, Yıl.1, sayı. 3, Kasım-Aralık 2009, (s. 47).

 Bu yazıyı sitenize ekleyin


Kutudaki kodu web sayfanıza ekleyin.
Bu vasıtayla içerik sitenize eklenecektir.
Görünüm:

ÖZGEÇMİŞ
www.bilimtarihi.org/kitaplik_ana/kitaplik_biyografi.htm Dursun AYAN sosyolog, dr. phil.   ÖZ GEÇMİŞ (Kasım  2009 itibari...

© 2015 - Gölovalıyız


Powered by QuoteThis © 2008
 

Yorumlar  

 
0 #3 ilhan 04-03-2013 16:56
DURSUN abi;ben çocukken komşumuz rahmetli MUHLİS AYAN'nın(amcasının) evine gelirdi..Daha sonraları yakıdan tanıma şansı buldum.Onun mütevazılığı efendiliği benim için hep örnek olmuştur. Bazı insanlar deniz fener gibidir onlar hep başkaları için yol gösterirler ama ışıkları kendilerine hiç fayda vermez fakat hep başkaları vardırlar DURSUN abi gibi. Günümüzde bende dahil hepimizin maddiyat hırsıyla hep daha fazlasının peşinden koştuğumuz bu günlerde,bazen düşünmüşümdür o nasıl başarıyor böyle bir insan olmayı. Zaten şu yukarıdaki özgeçmişi okuyunca insan utanıyor, biz böyle bir insanın hakettiği değeri veriyormuyuz? cevabı kesinlikle hayır. İyiki varsın DURSUN ABİ bundan sonrada çalışmalarını bekliyor başarılarının devamını dililiyorum
Alıntı
 
 
0 #2 Nurettin ERDOĞAN 17-03-2011 08:28
Sayın Hocam
" El var ele,dil var dile çunar ( gıpta eder)" derlar bizim Kangal'da. Ben de size ve dolu dolu yaşamınıza çundum doğrusu.
Allah sağlık ve sıhhat versin ki size siz de daha çok ve daha güzel eserler veresiniz bize.Saygılar
Alıntı
 
 
+3 #1 Yücel Başaran 05-12-2010 13:05
Sayın Ayan Şebinkarahisar kilesi ve gödüğü üzerine yapmış bulunduğunuz çalışmayıAşağıd aki adreste yayınlamış bulunmaktayım Ayrıca Şebinkarahisar yöresi üzerine başka çalışmalarınızd a varsa yayınlayabiliri m.

http://www.facebook.com/?ref=home#!/notes/sebinkarahisar-tarihi/iki-tahil-olcusu-uzerine-sosyomatematik-notlar-sebinkarahisar-kilesi-ve-goduk-du/10150144630693636

kişisel sayfam:https://yclb.wordpress.com/

saygılarımla
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Login
Taşı
Close
Kullanıcı adınızı mı unuttunuz?
Parolanızı mı unuttunuz?
Kaydolun.

Yöresel Gölova Ürünleri Marketi

golova-koyleri

golova-dugunler

golova-senlikler

Lütfen tarayıcınızda JavaScript açık olsun ya da bu videoyu görmek için başka bir tarayıcı kullanın. Aynı zamanda flash player güncellemesi gerekebilir.
Haftanın Videosu
Lütfen tarayıcınızda JavaScript açık olsun ya da bu videoyu görmek için başka bir tarayıcı kullanın. Aynı zamanda flash player güncellemesi gerekebilir.

facebook-golovaliyiz-katil

Önemli Duyurular

Ziyaretçiler
Bugün Gelen Ziyaretçi348
Dün Gelen Ziyaretçi362
Haftalık Ziyaretçi Sayısı2463
Aylık Ziyaretçi Sayısı12303
1 Haziran 2009'dan Bu yana666190
Şu anda 40 ziyaretçi çevrimiçi
Son Haberler
YÖRESEL EL MAKARNASI Bir kase yumurta kırlır.  Bir buçuk aynı kase su katılır. Tuz eklenir.  Çok katı yoğurulur. Öyle katı olacak ki, Çok hamurlarda,...
(Adaker Polat ve Osman Polat ‘ın ) torunu. Ayşe Polat - Yücel Polat oğlu. Orçun Polat ile, Merve Erbir - Orçun Polat...
2014/2015 Eğitim Öğretim Yılında Üniversiteye Yerleştirilen Öğrencilerimiz 2015 Üniversite Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre okulumuzdan sınava giren 19 öğrenciden 11 tanesi Üniversiteye...
Son Köşe Yazıları
Nebahat Bayram
  26.08.2015 günü aramızdan ayrılan  komşumuz Havva Aykırı için camii den sela verildi.Komşulara resmen duyuruldu. Yalnız bu duyuruda bir şey dikkatimi çekti....
Nebahat Bayram
 Gölova’da gelinler yeni evlenince kaynanalara sorulur. -Gelininde bir şeyi varmı? (yani gebemi?) Kaynana cevaplar, -Daha belli  bir şey yoktur. ( Tabiiki bunları bende yaşadığım...
Sizin Yazılarınız
  ..GÖLOVAM... Rüzgarı sert eser ayazı keser, Büyüğü konuşursa küçükler susar. Ekinlik kalmamiş hep kurbanlik besler. Merkezin bir başka köyün bir başka. Kış...
Dursun AYAN
Gölova Barajı ile ilgili pek çok şey söylendi, dinlendi. İyi oldu diyen oldu, kötü oldu diyen oldu. İnsanımız genellikle istimlâk...